top of page

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ADMINISTRACJA DANYMI OSOBOWYMI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności stron znajdujących się w domenie endorwina.pl, sklepu Internetowego oraz Platformy do Zamówień B2B znajdujących się na stronie www.endorwina.com.pl ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Endorwina.

2. Administratorem danych osobowych jest firma Endorwina Sp. z o.o. zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie operatorem Sklepu Internetowego oraz Platformy do Zamówień B2B przeznaczonej dla klientów koncesyjnych.

3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Od dnia 25 maja 2018 przetwarzamy Dane Osobowe w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2. Możliwe cele zbierania danych osobowych przez Administratora:

- zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto);

- marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego oraz Platformy do Zamówień B2B:

- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym lub na Platformie do Zamówień B2B ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;

- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym lub na Platformie do Zamówień B2B ze sposobu płatności kartą kredytową, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym lub na Platformie do Zamówień B2B.

- na potrzeby rachunkowości część danych o transakcjach jest przekazywana zewnętrznej firmie rachunkowo-księgowej. 

- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym lub na Platformie do Zamówień B2B z odbioru osobistego, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższy punkt odbioru.

4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer koncesji na alkohol Usługobiorcy lub Klienta.

5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym lub na Platformie do Zamówień B2B. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego lub Platformy do Zamówień B2B oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego lub Platformy do Zamówień B2B.

6. Dane przetwarzane na podstawie przepisów skarbowych i finansowych są przechowywane przez okres wskazany w przepisach. Dane transakcji klientów zarejestrowanych nie są kasowane, aby klienci mieli wgląd w historię swoich zakupów - dane takie są kasowane na życzenie klienta. 

III. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej nasze strony  (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze stron w następujących celach:

- identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym lub na Platformie do Zamówień B2B i pokazywania, że są zalogowani;

- zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

- zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania;

- dostosowywania zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron www;

- prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego lub strony Platformy do Zamówień B2B.

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności naszych serwisów/ stron www (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasze strony www – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem naszych serwisów (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

IV. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Sklepu Internetowego lub stronie Platformy do Zamówień B2B oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego lub regulaminie Platformy do Zamówień B2B danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji usługi, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

V. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W celu uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub wstrzymania przetwarzania a nawet usunięcia danych osobowych należy skontaktować się z działem obsługi klienta poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@endorwina.pl

4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z działem obsługi klienta poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@endorwina.pl

5. W przypadku udzielenia przez Klienta Zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, Klient może odwołać ją w każdym czasie. W tym celu należy wysłać e-mail na adres biuro@endorwina.pl

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony www/ serwisy firmy Endorwina sp. z o.o. mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. 

2. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko stron znajdujących się w domenach endorwina.pl oraz endorwina.com.pl.

3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

- Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

- Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

- Certyfikat SSL.

bottom of page